NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA – C/O

C/O – Certificate of Origin là gì?

C/O là chữ viết tắt của Certificate of Origin. C/O là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan đến xuất xứ.

Nội dung cơ bản trên Giấy chứng nhận xuất xứ

 • Tên và địa chỉ người xuất khẩu
 • Tên và địa chỉ người nhập khẩu
 • Mô tả về hàng hoá, số lượng (hoặc trọng lượng)
 • Xuất xứ hàng hoá
 • Tổ chức cấp C/O : tên, dấu, ngày/tháng/năm cấp, chữ ký người có thẩm quyền cấp
 • Một số loại C/O ưu đãi có nội dung chi tiết hơn: thêm tiêu chí tiêu chuẩn xuất xứ, mã số H.S của hàng hoá, trị giá FOB, số invoice,…

Các loại C/O ưu đãi

 • C/O mẫu A: là Giấy chứng nhận xuất xứ cấp cho các sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang các nước, vùng lãnh thổ dành cho Việt Nam chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP (Generalized System of Preferences).
 • C/O mẫu D: là Giấy chứng nhận xuất xứ cấp cho các sản phẩm mua bán giữa các nước thành viên ASEAN để được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định ATIGA.
 • C/O mẫu E: hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nước Công hoà Nhân dân Trung Hoa (ACFTA).
 • C/O mẫu AK: Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Đại Hàn dân quốc (AKFTA).
 • CO mẫu AJ: Hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Nhật Bản (AJFTA).
 • C/O mẫu AANZ: Hiệp định thương mại tự do ASEAN – ÚC – New Zealand (AANZFTA).
 • C/O mẫu AI: Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Ấn độ (AIFTA).
 • C/O mẫu EAV: Hiệp định thương mại tự do VN-Liêm minh kinh tế Á Âu.
 • C/O mẫu VC: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile.
 • C/O mẫu KV/VK: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc.
 • C/O mẫu JV/VJ: Hiệp định đối tác Kinh tế VN – Nhật Bản.
 • C/O mẫu S – Lào: Bản Thỏa thuận Hợp tác kinh tế VN – Lào
 • C/O mẫu S/X – Cambodia: Bản Thỏa thuận Hợp tác kinh tế VN – Cambodia

Các loại C/O không ưu đãi

 • C/O mẫu B: là Giấy chứng nhận xuất xứ cấp cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trong các trường hợp người xuất khẩu không đề nghị cấp một trong các loại mẫu C/O nói trên;
 • C/O mẫu ICO+A/B: là Giấy chứng nhận xuất xứ cấp cho sản phẩm cà phê xuất khẩu của Việt Nam theo quy định của Tổ chức Cà phê thế giới;
 • Mẫu CO cho hàng XK đi Nam phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela,…

Các tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ tại các nước

 • Bộ Thương mại
 • Bộ Công nghiệp
 • Bộ Tài chính
 • Cơ quan Hải quan
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp
 • Các Hiệp hội ngành nghề, một số Tập đoàn, Công ty sản xuất/xuất khẩu/nhập khẩu.

Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp C/O

 • Các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Công Thương.
 • Các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Chi nhánh và Văn phòng đại diện thuộc VCCI tại một số tỉnh, thành phố.

Những lưu ý 

 • Trong trường hợp cần thiết để làm rõ xuất xứ hàng hóa, VCCI có thể yêu cầu xuất trình thêm các chứng từ khác như công văn giải trình một vấn đề cụ thể, hợp đồng, L/C, . hoặc các mẫu vật, mẫu hình của sản phẩm, nguyên liệu sử dụng, hoặc tiến hành kiểm tra thực tế sản xuất sản phẩm,..
 • Ðối với các đơn vị lần đầu xin C/O, cần phải lập và nộp thêm Hồ sơ đơn vị C/O (Thương nhân, Tổ chức, Cá nhân; Danh mục cơ sở sản xuất; Đăng ký đại diện liên hệ, ký trên chứng từ hồ sơ C/O và mẫu dấu, chữ ký). Các thay đổi trong quá trình hoạt động phải thông báo kịp thời để lưu bổ sung vào hồ sơ.
 • Các chứng từ do cơ quan khác phát hành (vận đơn, tờ khai hải quan, giấy phép xuất khẩu,.) đơn vị nộp bản photo sao y, và xuất trình bản chính để đối chiếu.
 • Hồ sơ C/O đơn vị phải lưu đầy đủ (ít nhất như bộ đã nộp tại VCCI) trong thời gian tối thiểu 5 năm, và phải lưu bản C/O copy mộc đỏ do VCCI cấp (bản photo sao y chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị đối chiếu).
 • Lưu ý : cần phải khai báo chính xác trên tất cả các chứng từ liên quan đến việc cấp C/O. Nội dung các chứng từ phải xác thực, hợp lệ và thống nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

contact us