CHUYỂN PHÁT NHANH

Quang Anh Logistics vận chuyển nhiều hàng hóa tới nhiều điểm đến hơn bất kỳ hãng vận tải nào khác, kết hợp chuyên môn, hạ tầng, nguồn lực trải rộng hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ, chúng tôi đều có thể giúp bạn tận dụng […]

Dự án nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 1 và nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 2

Tuyến: Taicang, Trung Quốc về Đak Đoa, tỉnh Gia Lai UBND tỉnh Gia Lai ngày 18/3/2021 có quyết định số 162 và 163/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1 và Ia Pết – Đak Đoa 2 của các doanh nghiệp […]

contact us