CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS

Quang Anh Logisitcs chuyên tổ chức các chuỗi dịch vụ logistics phục vụ nhu cầu xã hội, bao gồm các nhà máy sản xuất và các khách hàng thương mại lớn. Các mặt hàng chủ yếu như : nông sản, nguyên phụ liệu sản xuất cho các khu công nghiệp, hàng siêu trường siêu trọng,… […]

DỊCH VỤ CHUỖI CUNG ỨNG

Nhà cung ứng là nghề hấp dẫn mang lại nguồn thu nhập bằng ngoại tệ có giá trị. Nhà cung ứng (Supplier) đang dần dần trở thành khái niệm quen thuộc với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn hoạt động trong lĩnh vực logistics hay giao nhận vận tải hàng hóa trong nội […]

contact us