LUẬT KHUNG ĐẦU TƯ MA-RỐC

Nhằm phục vụ nhu cầu thông tin về lĩnh vực đầu tư tại Ma-rốc, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc trân trọng giới thiệu tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam quan tâm tham khảo Luật khung số 18-95- Điều lệ quy định về đầu tư tại Ma-rốc. (Hình […]

THẾ NÀO LÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ?

Khi xuất nhập khẩu một số lô hàng, có một số trường hợp được coi là xuất nhập khẩu tại chỗ. 1. Các trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ Theo Điều 86 thông tư 38/2015/TT-BTC có định nghĩa Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ bao gồm: a) Sản phẩm gia công; máy móc, […]

Nghị Định 59 2018 Liên Quan Thủ Tục Hải Quan, Kiểm Tra, Giám Sát, Kiểm Soát Hải Quan

Nghị định 59/2018/NĐ-CP là một nghị định hết sức quan trọng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Mặc dù chưa chính thức có hiệu lực, Quang Anh Logistics xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc (nghị-định-59-2018 bản docx, bản pdf nghị-định-59-2018 ) CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

contact us