LUẬT KHUNG ĐẦU TƯ MA-RỐC

Nhằm phục vụ nhu cầu thông tin về lĩnh vực đầu tư tại Ma-rốc, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc trân trọng giới thiệu tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam quan tâm tham khảo Luật khung số 18-95- Điều lệ quy định về đầu tư tại Ma-rốc.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Luật này khái quát các quy định và ưu đãi, cũng như các yếu tố liên quan đến các dự án đầu tư tại Ma-rốc.

Hàng năm, Luật Ngân sách bổ sung của Ma-rốc được Nghị viện thông qua vẫn có những cập nhật quy định đầu tư trong một số lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư trong một vài lĩnh vực nhất định cũng có những quy định riêng. Tuy vậy, những cập nhật và quy định riêng đều dựa trên cơ sở Luật 18-95 về Điều lệ đầu tư này.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây!

Luat-khung-ve-Dieu-le-dau-tu-Ma-roc-TVMAROC-DVP-4-2021-Ban-goc-A-rap-phuc-vu-DN-1-5SNoe

Thương vụ Việt Nam tại Maroc

 

nguồn http://www.VietnamExport.com

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑐𝑎𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

contact us