XUẤT KHẨU TIỂU NGẠCH KHÓ TRÁNH ÙN TẮC VÌ PHỤ THUỘC CỬA KHẨU PHỤ VÀ LỐI MỞ

Nông sản hàng hóa xuất khẩu vào Trung Quốc theo hình thức trao đổi cư dân, dẫn đến phụ thuộc gần như 100% vào các cửa khẩu phụ, lối mở là những điểm thông quan thường bị đóng đầu tiên khi dịch bệnh xảy ra. Thị trường Trung Quốc những năm gần đây đã trở […]

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ REX-TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU SANG CHÂU ÂU

Mã số REX là gì? Cơ chế REX là cơ chế được Liên minh EU áp dụng cho các nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (REX) đối với các nước được hưởng lợi trong khuôn khổ chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).  Từ ngày 01/01/2019, Việt Nam chính […]

contact us