PHÍ ACI LÀ PHÍ GÌ? QUY ĐỊNH CỦA HẢI QUAN CANADA VỀ VIỆC KHAI BÁO ACI?

Bắt đầu từ ngày 7/11/2016, Hải Quan Canada CBSA (Canada Border Services Agency) quy định tất cả các nhà vận chuyển (forwarders) liên quan đến hàng hóa nhập khẩu tại Canada đều phải khai báo eManifest lên hệ thống ACI (Advanced Commercial Information) và chịu phí ACI bắt buộc. Phí ACI là gì? Hải Quan Canada CBSA (Canada […]

contact us